Club Republican al Oamenilor de Afaceri "Timpul"

Misiunea Clubului


De a contribui la dezvoltarea si prosperarea business-ului civilizat in Republica Moldova pe calea consolidarii comunitatii de afaceri in baza principiilor de parteneriat si responsabilitate sociala.

Obiectivele Clubului

Obiectivul de baza al activitații clubului este unificarea reprezentantilor pioneri in domeniul business-ului mic, mijlociu si mare, actiune orientata spre crearea conditiilor favorabile pentru dezvoltarea mediului de afaceri pe teritoriul Republicii Moldova si apararea membrilor clubului, pe baze de interese si valori comune si respect reciproc. Sarcinile de baza ale Clubului sunt – crearea de conditii pentru dialogul non-formal, organizarea de intalniri, discutii, seminare la nivel inalt cu reprezentantii puterii legislative si executive, parteneri de afaceri, reprezentanti mass-media, cointeresati in prosperarea Republicii Moldova.
Clubul oamenilor de afaceri a fost creat pentru apararea intereselor legale si ale proiectelor membrilor clubului in cadrul tuturor organelor si organizatiilor de stat, obstesti si de comert, acordarea de ajutor practic in domeniul dezvoltarii  relatiilor de afaceri, acordarea de ajutor reciproc in pregatirea spre realizare a proiectelor investitionale, solutionarea problemelor socio-economice.


Sarcinile Clubului

  • Elaborarea de proiecte comune in domeniul afacerilor cu alte cluburi, organizatii obstesti si patronate, atat cat pe teritoriul RM, cat si in exterior;
  • Organizarea de activitati si actiuni de diferite genuri, care se refera la timpul liber comun, inclusiv si cu alte cluburi si organizatii obstesti;
  • Crearea de conditii si oferirea de posibilitati pentru optimizarea unei colaborari mai eficiente intre membrii Clubului;
  • Crearea de oportunitați pentru imbunatațirea capacitatilor de autodezvoltare si de crestere  a membrilor Clubului, crearea de posibilitati  pentru imbunatatirea   imaginii  lor;
  • Dezvoltarea intensiva a temelor, formelor, si a oportunitatilor de ”comuniune in baza de interese” cu scopul de a  forma un cerc a valorilor comune etico-morale  si a  standardelor moderne de conduita in afaceri;

 

Cartea de Vizita

Noi - oameni, uniti printr-un scop comun al creatiei,
Acei pentru care timpul  nu este doar un decalaj intre evenimente,
Ci un impuls puternic de actiune pozitiva.
Noi nu putem opri timpul si nu ne stabilim un astfel de scop,
Insa noi putem merge intr-un pas cu timpul, uneori chiar depasind-ul


Clubul neformal al antreprenorilor este infiintat de oameni de afaceri, care au atins in munca lor un oare care succes, respect si statut in societate, infiintandu-se in mod voluntar si la recomandarea colegilor, in baza de interese si atitudini comune, pentru crearea si promovarea de proiecte social utile, luarea de decizii si efectuarea de actiuni in numele societatii, a mediului de afaceri si stiintei in tara noastra, prin imbunatatirea dialogului constructiv cu autoritatile publice.
Numaratoarea oficiala in biografia sa, Clubul si-a inceput-o la 4 mai, 1996  cand a fost inregistrat de catre Ministerul de Justitie a Republicii Moldova, numaratoarea neoficiala incepand inca din martie 1994. In aceasta rastimp, au evoluat atat regulile de aderare la Club, cat si formele sale de activitate.
In iunie 2002, Clubul a fost admis ca membru al Confederatiei Nationale a Patronatelor din Republica Moldova. In aprilie, 2003, Clubul a devenit membru al Senatului Academic International. In 2006, a fost fondatorul Asociatiei Obstesti  Chisinau - Zelena Gura – organizatie internationala interregionala. In luna iunie a anului 2008, Clubul a devenit membru a Global Compact Network Moldova.

Astazi, aceasta este sectiunea cea mai activa din Chisinau, numarind peste treizeci de membri, precum si sectiuni, reprezentante teritoriale in unitatile administrative ale republicii, avind un numar de membri variat.

La sedintele Clubului se discuta si dezvolta propuneri de proiecte/modificari pe baza de proiecte de acte legislative, ori Hotariri de Guvern, se organizeaza intalniri cu reprezentantii mediului de afaceri din alte tari care viziteaza Moldova, se discuta subiectele cele mai interesante si promitatoare din domeniul afacerilor si stiintei in republica. In mod constant are loc schimbul de informatii, prezentari de firme si produse, seri de odihna, vizite la evenimente culturale, cu participarea membrilor de familie al colegilor de club. Odata sau de doua ori pe an au loc campanii republicane: congrese, forumuri de afaceri si intalniri de interes, intalniri cu agentii care deservesc businessul, cu conducatori a autoritatilor publice etc. 
Clubul odata la 3 luni editeaza un buletin informativ pentru membrii sai, in mod regulat actualizeaza site-ul clubului www.businessclub.md

Calitatea de membru a Clubului

Membri al Clubului pot fi cetateni al Republicii Moldova, implicati in activitati de antreprenoriat in calitate de patroni, cat si ca persoane numite sa conduca organizatia/afacerea, indiferent de forma de proprietate, sfera de activitate, care sustin dispozitiile Statutului, care acorda asistenta financiara, organizatorica, intelectuala, sau o alta posibila asistenta Clubului, care participa in activitatile sale, pe baza Codului de Onoare al Clubului.

Structura

Organul superior de conducere a Clubului este Adunarea Generala a membrilor Clubului (in continuare Adunarea). Adunarea alege Consiliul Clubului in componenta si numarul stabilit de Adunare (numarul actual a Consiliului este de 12 membri) si Presedintele Clubului, care concomitent detine funcția de Presedinte al Consiliului,  pe durata unui mandat de cinci ani. Consiliul Clubului formeaza Biroul, in numar de 5 persoane pentru solutionarea mai operativa a  problemele de urgenta, neamanabile, cu dreptul de a semna documente in numele Consiliului Clubului.
Directia executiva, in frunte cu Directorul Executiv, se aproba de catre Consiliul Clubului, pe o perioada de cinci ani. Statele de personal, estimarile de cheltuieli si planul de actiune in mod similar  se aproba prin decizia Consiliului, ulterior, atributiile pot fi transmise in competența Biroului Clubului.

Comisia de Cenzori este aleasa de Adunare pentru un mandat de cinci ani. Activitatile structurilor teritoriale (departamentelor) sunt organizate si gestionate de catre Presedintele (bord), ales de Adunarea Generala proprie pentru un mandat de cinci ani. Pentru asigurarea unei activitati continue si eficiente, desfasurarea a activitatilor de birou, inregistrare, pastrare, etc. pot fi angajati functionari ai Aparatului.

Adunarea Clubului (departamentul), se convoaca de catre Consiliu (conducere), dupa cum este necesar, dar nu mai putin de odata in an. Caracterul deliberativ al Adunarii se determina de insasi Adunarea. Sedintele Clubului (departamentelor) au loc dupa cum este necesar, dar nu mai putin de odata in luna sau la initiativa Consiliului (conducerii). La reuniunea Clubului sunt invitati si membri ai Clubului din departamentele teritoriale. Sedintele Consiliului (conducerii) au loc dupa cum este necesar, dar nu mai putin de odata pe luna. Caracterul deliberativ al Adunarii se determina de insasi Adunarea.


Organizarea Sedintelor:

- Sedintele Clubului (departamentelor) vor avea loc dupa cum este necesar, dar nu mai putin de odata in luna ori la initiativa Consiliului (conducerii). La sedintele Clubului sunt invitati si membri ai Clubului din secțiunile teritoriale.

- Sedintele Consiliului (conducerea), au loc dupa cum este necesar, dar nu mai putin de odata in luna.

- Sedintele Clubului au loc in fiecare a patra joi a lunii, si in fiecare a doua joi, sedința Consiliului Clubului.

- Tematica urmatoarei sedinte este determinata de membrii Clubului. In cazuri exceptionale, Biroul Consiliului, Presedintele si Directorul Executiv pot introduce in mod independent la urmatoarea sedinta regulata, subiectele de discutie.

Site-ul oficial